O nas

Warimpex to założona w 1959 roku spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Firma realizuje projekty głównie w obszarze nieruchomości biurowych i hotelowych, którymi zarządza samodzielnie do chwili, w której w wyniku sprzedaży możliwe jest uzyskanie najwyższej wartości dodanej. Długoterminowe planowanie strategiczne i krótkie ścieżki decyzyjne w rodzinnym przedsiębiorstwie tworzą optymalne połączenie z transparentnością i ekonomiczną elastycznością spółki giełdowej.

Warimpex opiera się ponadto na swoim ponad 60-letnim doświadczeniu w działalności biznesowej w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie odgrywa prawdziwie pionierską rolę  –  przykładem może być pierwsza w historii tego regionu realizacja hotelu typu design. W ciągu ostatnich 40 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad jednego miliarda euro i prowadzi aktualnie działalność w Polsce, w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech i w Austrii.

Model biznesowy

Podstawowym przedmiotem działalności Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG jest budowa i zarządzanie biurami i hotelami w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji. Dzięki takiemu połączeniu, Warimpex postrzega siebie jako „hybrydową” firmę nieruchomościową, która sama zarządza aktywami po ich ukończeniu i sprzedaje je w zależności od sytuacji rynkowej i stopnia ich dojrzałości, gdy uzyskana zostaje najwyższa możliwa przewidywana wartość dodana. W ten sposób Grupa Warimpex z jednej strony generuje ciągły wzrost wartości portfela i stabilne przepływy pieniężne wynikające z zarządzania i wynajmu nieruchomości, a z drugiej zapewnia sobie wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Działalność deweloperska

Do głównych kompetencji Warimpexu należy budowa nieruchomości i optymalizacja operacyjna obiektów komercyjnych, takich jak biurowce i hotele. Warimpex działa jako deweloper we wszystkich fazach projektów, które realizuje samodzielnie lub jako partner joint venture.

Warimpex koncentruje się na realizacji projektów tam, gdzie dostrzega zapotrzebowanie lub popyt – zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych, z dala od stolic – i zawsze dąży do uzyskania wysokiej jakości certyfikatów zrównoważonego rozwoju dla swoich budynków.

Zarządzanie Aktywami

Większość nieruchomości spółki to biurowce i hotele zlokalizowane w Polsce, Rosji, na Węgrzech, w Niemczech i Austrii. Zarządzanie majątkiem jest prowadzone przez spółki zależne Grupy Warimpex, natomiast zarządzanie hotelami powierzane jest profesjonalnym firmom partnerskim.

Strategia

Długofalowe planowanie i elastyczne działanie – to cechy sukcesu Warimpexu. Firma jest aktywna na różnych rynkach i  koncentruje się na uzupełnianiu swojego portfolio o różnorodne projekty hotelowe i biurowe oraz tworzeniu nowych ofert. Taka dywersyfikacja ryzyka zapewnia stabilność modelu biznesowego nawet w przypadku krótkotrwałych załamań na poszczególnych rynkach lub wydarzeń kryzysowych.

Warimpex koncentruje się na realizacji projektów tam, gdzie dostrzega zapotrzebowanie lub popyt – zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych, z dala od stolic – i zawsze dąży do uzyskania wysokiej jakości certyfikatów zrównoważonego rozwoju dla swoich budynków.

Broszura informacyjna

2024

26.04.2024 · 9 MB