Relacje Inwestorskie

Witamy w dziale Relacji Inwestorskich Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Od naszego debiutu giełdowego w 2007 roku utrzymujemy otwartą i proaktywną komunikację z naszymi inwestorami – po to, abyśmy mogli poznawać ich życzenia i potrzeby i na tej podstawie podejmować właściwe decyzje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Daniel Folian

Zastępca Prezesa Zarządu

Investment Case

5 powodów, aby zainwestować w Warimpex:

  1. Wieloletnie doświadczenie w realizacji i sprzedaży nieruchomości w ramach rozwoju portfela
  2. Wysoce zdywersyfikowany portfel ze względu na regiony (Polska, Rosja, Węgry, Niemcy, Austria) i rodzaje aktywów (biura i hotele)
  3. Synergie z działalności biznesowej jako deweloper i asset manager
  4. Zespół zarządzający z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej
  5. Zapewnienie przejrzystości poprzez zewnętrzne wyceny

Podstawowe dane finansowe

w TEUR 2022 Dynamika 2023
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 33.154 11% 36.925
Przychody ze sprzedaży – Hotele 9.273 22% 11.308
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 2.709 -46% 1.453
Przychody ze sprzedaży razem45.13610%49.685
Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży -16.100 6% -17.110
Wynik brutto ze sprzedaży29.03612%32.575
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 2.821
EBITDA 16.498 31% 21.617
Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości 42.649 -38.443
EBIT 59.148 -16.826
Wynik z działalności finansowej -6.522 -10.494
Wynik netto okresu (wynik finansowy netto) 42.864 -23.807
       
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11.353 128% 24.791
       
Suma bilansowa 455.068 -18% 371.273
Kapitał własny 170.289 -28% 122.036
Udział kapitału własnego 37 % -4 pp 33 %
Liczba akcji w szt. 54.000.000 54.000.000
Wynik na jedną akcję w EUR 0,82 -0,46
Akcje własne na dzień 31.12. w szt. 1.939.280 1.939.280
       
Liczba nieruchomości biurowych i komercyjnych 9 1 10
Powierzchnia biurowa do wynajęcia (skorygowana o udziały częściowe) 126.300 m² 11.900 m² 138.200 m²
m² z certyfikatami zrównoważonego rozwoju (skorygowane o udziały częściowe) 75.400 m² 30.900 m² 106.300 m²
w % całkowitej powierzchni 60% 17 pp 77%
Liczba hoteli 4 -1 3
Liczba pokoi hotelowych (skorygowana o udziały częściowe) 831 - 831
       
       
  31.12.2022Dynamika31.12.2023
Gross Asset Value (GAV) w mln EUR 429,3 -16% 360,1
NNNAV na jedną akcję w EUR 3,78 -29% 2,56
EPRA NTA 3,59 -29% 2,56
Kurs akcji (ultimo) z ostatniego notowania w roku w EUR 0,65 15% 0,745

Ład korporacyjny

Jako notowana na giełdzie spółka nieruchomościowa, Warimpex angażuje się w odpowiedzialny i przejrzysty ład korporacyjny. Poprzez rozwój i zarządzanie nieruchomościami, Warimpex kształtuje otoczenie pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Wpływ ten pociąga za sobą wysoki stopień odpowiedzialności, która stanowi integralną część kultury korporacyjnej, ale także kluczowy czynnik sukcesu.

Warimpex przestrzega zarówno Austriackiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego (ÖCGK), jak i polskich "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".