Zrównoważony rozwój

Budując i zarządzając nieruchomościami, Warimpex kształtuje środowisko pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Wpływ ten pociąga za sobą wysoki stopień odpowiedzialności, która stanowi integralną część kultury korporacyjnej, ale także centralny filar sukcesu firmy. Warimpex kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój we wszystkich prowadzonych inwestycjach i swoich istniejących obiektach - koncentruje się na efektywności energetycznej, wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, redukcji emisji CO2 i wysokiej jakości wnętrzach. Wszystkie nowe budynki są certyfikowane w trakcie budowy, a budynki istniejące --  stopniowo dostosowywane. Dzięki działaniu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju, certyfikowane nieruchomości będą stanowiły unikalną część oferty sprzedażowej Grupy Warimpex.

 

Statuty (tylko po angielsku)

12.05.2023 · 194 KB

Skonsolidowany raport niefinansowy

01.01.1970 · 4 MB

Raport w zakresie Ładu Korporacyjnego

01.01.1970 · 68 KB