Privacy Policy

Nasza strona internetowa www.warimpex.com stosuje pliki cookies i inne temu podobne technologie śledzenia, jak piksele, wtyczki, skrypty i sygnatury urządzeń (zwane przez nas w poniższej wytycznej łącznie „plikami cookies”.).

Używamy plików cookies z różnych przyczyn, np. w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszej strony internetowej. Dzięki temu mogą Państwo wygodnie przeglądać naszą stronę, zaś my będziemy w stanie ją ulepszać.

W niniejszej wytycznej ws. plików cookies opisujemy:

  • czym są pliki cookies;
  • w jaki sposób stosujemy pliki cookies;
  • jak możecie Państwo administrować plikami cookies na naszej stronie internetowej;
  • jak wygląda sfera prywatna;
  • oraz inne informacje i
  • zmiany niniejszej wytycznej ws. plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Cookie jest niewielkim plikiem zawierającym litery i cyfry, które zapiszemy – za Państwa zgodą – na Państwa przeglądarce lub na dysku twardym Państwa komputera, smartfonu, tabletu lub innego urządzenia elektronicznego. Pliki cookies zawierają informacje, które będą przenoszone na dysk twardy Państwa urządzenia, zaś niektóre pliki cookies mogą zbierać dane osobowe, dotyczące Państwa. Ogólne informacje o plikach cookies znajdziecie Państwo na stronie: www.aboutcookies.org albo www.allaboutcookies.org.

Jak stosujemy pliki cookies

Chcielibyśmy objaśnić Państwu rozmaite rodzaje plików cookies, stosowanych na naszej stronie internetowej. Używamy plików cookies wielu rodzajów dla następujących celów:

  • pliki cookies bezwzględnie konieczne: Są to pliki cookies bezwzględnie konieczne dla funkcjonowania naszej strony internetowej, jak np. te, które umożliwiają bezpieczne i sprawne udostępnianie treści naszej strony internetowej.
  • pliki cookies nie mające istotnego znaczenia, do których należą także pliki cookies, używane do różnych celów (patrz poniższa tabela plików cookies), jak np. pliki cookies poprawiające wydajność: Te pliki cookies umożliwiają nam zidentyfikowanie i ustalenie ilości odwiedzających stronę oraz rozpoznać sposób, w jaki poruszają się oni po naszej stronie. Jest to z kolei pomocne przy doskonaleniu funkcjonowania naszej strony, np. poprzez zagwarantowanie użytkownikom łatwego znalezienia potrzebnych informacji. Pliki cookies funkcjonalne: Te pliki cookies służą do identyfikowania Państwa, kiedy wracają Państwo na naszą stronę. W ten sposób możemy spersonalizować nasze treści pod Państwa kątem, powitać Państwa imiennie oraz zapamiętać Państwa preferencje (np. wybór języka lub regionu). Pliki cookies reklamowe: Takie pliki cookies zaznaczają Państwa wejścia na naszą stronę internetową, odwiedzane przez Państwa strony oraz wykorzystane linki. Informacje te wykorzystywać będziemy w celu bliższego Państwa zainteresowaniom ukształtowania naszej strony oraz umieszczanych na niej reklam. Informacje te możemy w tym samym celu przekazywać podmiotom trzecim, tak, aby w przypadku Państwa wejścia na inne strony internetowe wyświetlane mogły być reklamy bazujące na Państwa profilach przeglądania z naszej strony internetowej. Ponadto możemy prezentować Państwu na naszej stronie internetowej reklamy, pobrane z Państwa profilów utworzonych na innych stronach, które otrzymamy od naszych partnerów reklamowych.

Dalsze informacje o poszczególnych mniej istotnych plikach cookies, stosowanych na naszej stronie, jak też o ich przeznaczeniu, znajdziecie Państwo w poniższej tabeli:

Nazwa pliku cookies Przeznaczenie Okres* Kategoria
cookie_consent Plik cookie cookie_consent to wtyczka, zastosowana w celu dotrzymania Dyrektywy UE. 1 rok Bezwzględnie konieczne
fe_typo_user fe_typo_user jest plikiem cookie, stwierdzającym uprawnienie użytkownika (jeśli została zweryfikowana tożsamość użytkownika). Koniec sesji z przeglądarką Bezwzględnie konieczne

* Okres oznacza czas, w którym zainstalowane są na Państwa urządzeniach nasze pliki cookies.

W celu dezaktywizacji plików cookies reklamowych obcych oferentów muszą Państwo zwrócić się do danego obcego oferenta lub wylogować się na poziomie przeglądarki (zgodnie z poniższą instrukcją) aby przejąć zarządzanie plikami cookies tego rodzaju.

Jak zarządzać plikami cookies na naszej stronie intrnetowej.

Pliki cookies maja na naszej stronie internetowej szereg zadań do wykonania. Jednak większość przeglądarek stwarza Państwu swobodną możliwość ich dezaktywowania. Mogą Państwo dezaktywować konkretne nie mające istotnego znaczenia pliki cookies, wchodząc na naszą stronę internetową, poprzez kliknięcie linka. „Ustawienia plików cookies“ na dole każdej strony lub linka. Po zdezaktywowaniu plików cookies zauważą państwo, że nasza strona internetowa trafi do Państwa w mniej spersonalizowanej formie, oraz że określone części naszej strony internetowej funkcjonują niewłaściwie lub nie funkcjonują w ogóle.

Każda przeglądarka jest odmiennie skonfigurowana, W celu zdezaktywowania plików cookies za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki należy przestrzegać instrukcji dostawcy Państwa przeglądarki. Na datę sporządzenia niniejszej Wytycznej dotyczącej plików cookies takie instrukcje dla często używanych przeglądarek  dostępne są pod następującymi linkami:

Użytkownicy Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Użytkownicy Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Użytkownicy Safari : https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US

Użytkownicy Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Użytkownicy Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=enlrm=en

Jeśli korzystacie Państwo z różnych urządzeń, zadbajcie Państwo o to, by ustawienia danej przeglądarki zostały skonfigurowane zgodnie z Państwa ustawieniami.

Jeśli chcecie Państwo zdezaktywować śledzenie przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, mogą to Państwo uczynić tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nasze pliki cookies sesyjne wygasają – za wyjątkiem istotnych plików cookies – z chwilą zakończeniu przez Państwa sesji w przeglądarce.

Ochrona danych

Zobowiązujemy się do stosowania plików cookies rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Nasze oświadczenie o ochronie danych znajdziecie Państwo tu:.

Informacje szczegółowe

Jeśli macie Państwo pytania do niniejszej Wytycznej ws. plików cookies, prosimy skontaktować się z nami: office@warimpex.com

Zmiany niniejszej Wytycznej

Jeśli niniejsza Wytyczna zostanie zmieniona, to zaktualizowana wersja otrzyma nową datę ważności i zostanie opublikowana na tej stronie internetowej. Prosimy o systematyczne zaglądanie do niej w celu uzyskania bieżących informacji o aktualizacji.