Informacje giełdowe

Warimpex jest notowany na giełdach papierów wartościowych w Wiedniu i w Warszawie odpowiednio od 26 i 29 stycznia 2007 roku.

Kod ISIN   AT0000827209
Ilość akcji   54.000.000
Rodzaj akcji   zwykłe, bez wartości nominalnej
Symbol aparatu odbiorczego   Giełdy: WXF
Reuters: WXFB.VI

W celu zapoznania się z aktualnymi notowaniami akcji, prosimy skorzystać z linków do stron Wiedeńskiej i Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Warimpex Finanz und Beteiligungs AG przedstawia się następująco: