Informacje prasowe

Tutaj znajdziesz nasze aktualne komunikaty prasowe. W przypadku zapytań prasowych poprosimy o bezpośredni kontakt mailowy – odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

2024

Warimpex rozpoczyna 2024 rok stabilnym wynikiem operacyjnym

Wiedeń/Warszawa, 29 maja 2024 r. - Warimpex rozpoczyna rok 2024 w niezmiennie trudnych warunkach rynkowych ze względu na wysokie stopy procentowe i rosnące ceny. Znajduje to swoje odzwierciedlenie również w słabszym, nieznacznie ujemnym wyniku finansowym za pierwszy kwartał w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (I kwartał 2024: -0,8 mln EUR, I kwartał 2023: 1,4 mln EUR)…

Wyniki finansowe Warimpex 2023: zysk operacyjny, ale wysokie straty z wyceny

Wiedeń/Warszawa, 29 kwietnia 2024 r. - Wysokie stopy procentowe i rosnące koszty budowy stanowiły w ubiegłym roku ogromne wyzwanie dla całej branży nieruchomości. Nie ominęło to również Warimpexu. Niemniej jednak spółce udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży o 10% do 49,7 mln EUR i zanotować wyraźnie dodatni wynik operacyjny. Sukces ten kontrastuje ze znaczącymi stratami z tytułu wyceny nieruchomości w wysokości 38,3 mln euro, wynikającymi głównie ze zmian stóp procentowych oraz skutków konfliktu w Ukrainie. Wynik finansowy netto za ten okres spadł tym samym w porównaniu z ubiegłym rokiem z 42,9 mln EUR do 23,8 mln EUR. 
 

Warimpex finalizuje sprzedaż inwestycji Palais Hansen

Wiedeń, 13 marca 2024 r. – Po ponad dziesięciu latach bycia udziałowcem w spółce projektowej Palais Hansen zlokalizowanej przy wiedeńskim bulwarze Ringstrasse, Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG ogłosił sprzedaż swoich udziałów w wysokości 9,88% na rzecz Wiener Städtische Versicherung, która stała się tym samym jedynym właścicielem nieruchomości. Sprzedaż została sfinalizowana wspólnie z partnerem konsorcjum UBM Development AG. Strony uzgodniły, że cena zakupu nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

2023

Wynik Warimpexu po trzech kwartałach na wyraźnym plusie

  • Wyższe wskaźniki obłożenia powierzchni na wynajem to wzrost przychodów o 16% i wskaźnik EBITDA wyższy o 5%

  • Ukończenie biurowca Mogilska 35 Office w Krakowie zgodnie z planem po dniu bilansowym

  • Darmstadt – projekt na przyszłość: nowy plan zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie

Czwarta lokalizacja Cowork by Memos otwarta w Mogilska 35 Office w Krakowie

Kraków, 24 listopada 2023 – Firma Warimpex poinformowała o otwarciu czwartej w Polsce przestrzeni
coworkingowej zarządzanej przez spółkę Memos. Zlokalizowana jest w nowo otwartym biurowcu Mogilska 35
Office i oferuje prawie 800 m 2 elastycznej przestrzeni biurowej umiejscowionej na parterze i 1 piętrze
budynku...

Warimpex: pierwsze półrocze 2023 r. pod znakiem wzrostu przychodów

Pierwsze półrocze 2023 oznaczało dla Warimpexu dalszy wzrost dynamiki przychodów, wyniku operacyjnego EBITDA oraz planową realizację prac budowlanych w Krakowie. Mimo obserwowanego ożywienia w branży hotelarskiej, stopy procentowe nadal są wysokie, a wyceny nieruchomości, podobnie jak poziom kursu rosyjskiego rubla, charakteryzuje duża zmienność. Rubel stracił na wartości w porównaniu z analogicznym okresem w pierwszej połowie 2022 roku. Niemniej jednak Grupie Warimpex udało się wypracować dodatni wynik w wysokości 0,2 mln EUR.

Warimpex rozpoczyna rok 2023 z dobrym wynikiem operacyjnym

W działalności operacyjnej Grupa Warimpex uzyskała w pierwszym kwartale 2023 r. wyraźną poprawę, osiągając wzrost przychodów na poziomie 52%. W szczególności wyniki obiektów hotelowych poprawiły się po słabszym na skutek pandemii I kwartale ubiegłego roku. Przychody
w sektorze biurowców również znacząco wzrosły dzięki wyższym wskaźnikom wynajmu w Polsce i nowo wynajętej powierzchni w St. Petersburgu. Jednocześnie...

Warimpex z zyskiem w wysokości 42,9 mln EUR za 2022 r.

Wiedeń/Warszawa, 27 kwietnia 2023 r. – W roku 2022 Grupa Warimpex zanotowała pozytywny wynik działalności operacyjnej. Dane finansowe pokazują wyraźną poprawę niemal wszystkich kluczowych wskaźników w stosunku do poprzedniego roku. Wynik finansowy netto Grupy Warimpex wzrósł z 12,0 mln EUR do 42,9 mln EUR. Pozytywne zmiany wynikają głównie z wyższego obłożenia nieruchomości biurowych w Polsce oraz z pierwszej pełnej konsolidacji nieruchomości biurowej w St. Petersburgu.

Wiecha na biurowcu Mogilska 35 Office w Krakowie

Firma Warimpex poinformowała, że konstrukcja biurowca Mogilska 35 Office, położonego przy ul. Mogilskiej 35 w Krakowie, osiągnęła maksymalną wysokość. Moment ten uczczono tradycyjnym, uroczystym zawieszeniem „wiechy” na budynku. Wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku przewidziane jest w okresie letnim tego roku. Warimpex jest w trakcie negocjacji wynajmu przestrzeni biurowej w budynku. Za projektu biurowca odpowiada biuro architektoniczne OP Architekten.

2022

Warimpex wyraźnie poprawia wynik finansowy po trzech kwartałach 2022 r.

W pierwszych trzech kwartałach Grupa Warimpex zdołała poprawić niemal wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wynik finansowy netto za ten okres wzrósł z 2,6 mln EUR do 13,6 mln EUR. Podstawę tej dynamiki stanowią przede wszystkim następujące czynniki: wyższe obłożenie nieruchomości biurowych w Polsce, dodatkowa pełna konsolidacja nieruchomości biurowej w St. Petersburgu, poprawa obłożenia hoteli, szczególnie w porównaniu z poprzednim rokiem dotkniętym jeszcze skutkami Covid-19, i wreszcie silny rosyjski rubel.

Warimpex uzyskuje w I półroczu 2022 r. wynik finansowy netto w wysokości 13,4 mln EUR

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Warimpex odnotowała dodatnie wyniki operacyjne swoich nieruchomości biurowych i hoteli. Zarówno przychody ze sprzedaży w segmencie biurowców jak i przychody z działalności hoteli poprawiły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto w czerwcu Warimpex sfinalizował dwie transakcje: pierwsza to sprzedaż biurowca B52 w Budapeszcie z ponad 5 200 m² powierzchni użytkowej w ramach transakcji share deal...

Warimpex kupił biurowiec Red Tower w Łodzi

Grupa Warimpex nabyła biurowiec Red Tower w Łodzi. Sprzedającym jest firma OCTA RT Sp. z o.o. Finalizacja całej transakcji nastąpiła w dniu 29 czerwca 2022 r. Reprezentacyjny budynek położony w samym centrum miasta przy ul. Piotrkowskiej jest jednym z najwyższych biurowców w Łodzi, a z jego okien roztacza się panorama na całe miasto. To już kolejna, po andel’s Hotel Łódź oraz biurowcu Ogrodowa 8 Office inwestycja Warimpeksu w Łodzi.

Warimpex sprzedaje B52 Office w Budapeszcie

Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG informuje o sprzedaży biurowca B52 Office w Budapeszcie na rzecz Uniwersytetu Semmelweisa. Za całkowicie wynajęty biurowiec o łącznej powierzchni ponad 5 200 m2 strony umowy uzgodniły cenę sprzedaży w wysokości 12,575 mln euro. Transakcja została sfinalizowana 29 czerwca 2022 roku.

Wynik finansowy netto za pierwszy kwartał 2022 r. na minusie

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Warimpex zanotowała pozytywny rozwój działalności operacyjnej. Wyraźnej poprawie uległy wyniki hoteli po słabszym na skutek pandemii analogicznym okresie ubiegłego roku, znacząco wzrosły także przychody w segmencie nieruchomości biurowych. Niemniej jednak, ze względu na straty z wyceny nieruchomości rosyjskich oraz straty wynikające ze zmian kursu rubla, wynik finansowy netto za pierwszy kwartał 2022 roku jest ujemny i wynosi -4,4 mln EUR, w porównaniu z -0,5 mln EUR w roku poprzednim.

Warimpex z dodatnim wynikiem finansowym za 2021 rok

Wiedeń/Warszawa, 27 kwietnia 2022 roku – W minionym roku 2021 Grupa Warimpex zanotowała pozytywny rozwój swojej działalności. Zwłaszcza segment hotelarski zdołał nadrobić nieco zaległości w porównaniu ze słabymi wynikami w roku 2020, a w sektorze obiektów biurowych nieruchomości z najmem zabezpieczonym długoterminowymi umowami zapewniały na bieżąco przepływy pieniężne. Poza uzyskaniem istotnych pozwoleń na budowę dla projektów deweloperskich w Polsce, rozpoczęto również budowę biurowca Mogilska 35 Office w Krakowie. W Budapeszcie i Krakowie zawarto nowe umowy najmu, dzięki czemu oba biurowce B52 Office i Mogilska 43 Office są w tej chwili w całości wynajęte. Łącznie stopień wynajmu nieruchomości biurowych wynosi 96%. Wynik finansowy netto Grupy Warimpex uległ wyraźnej poprawie z -31,1 mln EUR na 12,0 mln EUR.

Po zakupie kolejnych udziałów Warimpex 100%-owym posiadaczem Jupiter Towers w AIRPORTCITY St. Petersburg

Wiedeń/Warszawa, 13 stycznia 2022 r. – Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG informuje o nabyciu 56% udziałów w dwóch biurowcach Jupiter Towers na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg. Wszystkie warunki zakończenia transakcji zostały spełnione i została ona zamknięta w dniu 28 grudnia 2021 roku. Tym samym Warimpex znalazł się w posiadaniu nie tylko 100% udziałów w spółce projektowej AVIELEN, która zrealizowała projekt AIRPORTCITY St. Petersburg, lecz również 100% udziałów we wszystkich budynkach na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg. Projekt ten generuje przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wys. 8 mln euro w skali roku.

2021

Warimpex rusza z budową Mogilska 35 Office w Krakowie

Firma dewelopersko-inwestycyjna Warimpex rozpoczęła budowę kolejnego biurowca w Krakowie – Mogilska 35 Office o powierzchni ok. 11 000 mkw. z terminem oddania budynku przewidzianym na pierwszą połowę 2023 roku.

Po transakcji nabycia udziałów Warimpex posiadaczem 100% w AIRPORTCITY St. Petersburg

Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG podała do wiadomości nabycie 10 %-owego udziału w spółce projektowej AO AVIELEN A.G.. Sprzedającym jest UBM Development AG, dla której ta transakcja oznacza całkowite wycofanie się z projektu. Cena sprzedaży nie została podana do wiadomości. Warimpex posiada w tej chwili 100% udziałów w spółce projektowej AVIELEN, która zajmuje się rozwojem i prowadzeniem AIRPORTCITY St. Petersburg.

Warimpex z dodatnim wynikiem finansowym za III kwartał

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. działalność operacyjna grupy Warimpex rozwijała się pomyślnie. Przede wszystkim udało się nadrobić zaległości w segmencie
hotelarskim w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale także po stronie projektów biurowych i deweloperskich zanotowano sukcesy, do których zaliczyć można zawarcie dwóch nowych umów wynajmu i rozpoczęcie budowy.

2019
2015
2014

Warimpex: Wstępny wynik finansowy z działalności operacyjnej za rok 2013

2010

Newsletter-Subscription

Newsletter Warimpexu oraz alerty wysyłane są w języku angielskim.

Jeżeli są Państwo już zapisani, możecie zmienić swoje dane tutaj: Edit Registration