Władze firmy

Zarządzanie Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG odbywa się poprzez Zarząd i Radę Nadzorczą, które regularnie omawiają wszystkie sprawy związane z zarządzaniem Spółką.

Zarząd
Czteroosobowy zespół członków zarządu kieruje zespołem pracowników firmy celem jej ciągłego rozwoju.

Zarząd

Franz Jurkowitsch

Prezes Zarządu

Rok urodzenia: 1948
Po raz pierwszy powołany: 2 września 1986
Mandat do 31 września 2027
Zakres kompetencji:
Strategia i komunikacja w organizacji

Daniel Folian

Zastępca Prezesa Zarządu

Rok urodzenia: 1980
Po raz pierwszy powołany: 1 stycznia 2018
Mandat do 31 grudnia 2027
Zakres kompetencji:
Finanse i rachunkowość,
Investor Relations
i zarządzanie finansami

Alexander Jurkowitsch

Członek Zarządu

Rok urodzenia: 1973
Po raz pierwszy powołany: 31 lipca 2006
Mandat do 31 marca 2029
Zakres kompetencji:
Planowanie, kwestie budowlane
i IT oraz zarządzanie informacjami

Florian Petrowsky

Członek Zarządu

Rok urodzenia: 1967
Po raz pierwszy powołany: 1 maja 2014
Mandat do 30 kwietnia 2029
Zakres kompetencji:
Zarządzanie transakcjami, organizacja,
sprawy kadrowe i prawne

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

Günter Korp

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Thomas Aistleitner

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Harald Wengust

Członek Rady Nadzorczej

Hubert Staszewski

Członek Rady Nadzorczej

Gina Goëss

Członek Rady Nadzorczej