Florian Petrowsky

Członek Zarządu

Rok urodzenia: 1967
Po raz pierwszy powołany: 1 maja 2014
Mandat do 30 kwietnia 2024
Zakres kompetencji:
Zarządzanie transakcjami, organizacja,
sprawy kadrowe i prawne