Alexander Jurkowitsch

Członek Zarządu

Rok urodzenia: 1973
Po raz pierwszy powołany: 31 lipca 2006
Mandat do 31 marca 2029
Zakres kompetencji:
Planowanie, kwestie budowlane
i IT oraz zarządzanie informacjami