· Press Release

Warimpex rozpoczyna 2024 rok stabilnym wynikiem operacyjnym

  • Po 2,1 mln EUR w I kwartale poprzedniego roku wynik brutto pozostaje dodatni na poziomie 0,3 mln EUR. Zysk netto za I kwartał w wysokości -0,8 mln EUR nieznacznie ujemny.
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie hoteli o 5% dzięki poprawie wskaźników obłożenia. Spadek całościowych przychodów Grupy do 12,1 mln EUR (-6%).
  • Kontynuacja projektów deweloperskich w obszarze nieruchomości biurowych w Polsce i Niemczech według planu. 

 

Wiedeń/Warszawa, 29 maja 2024 r. - Warimpex rozpoczyna rok 2024 w niezmiennie trudnych warunkach rynkowych ze względu na wysokie stopy procentowe i rosnące ceny. Znajduje to swoje odzwierciedlenie również w słabszym, nieznacznie ujemnym wyniku finansowym za pierwszy kwartał w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (I kwartał 2024: -0,8 mln EUR, I kwartał 2023: 1,4 mln EUR). „Pomimo nieustających wyzwań w branży nieruchomości, działalność operacyjna Warimpexu rozwija się ogólnie pozytywnie, a wynik brutto za I kwartał wyniósł 0,3 mln EUR. Realizacja naszych bieżących projektów i nowe transakcje najmu w segmencie powierzchni biurowych postępują zgodnie z planem”, mówi prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch.

 

Dodatni wynik brutto

W trakcie pierwszych trzech miesięcy roku przychody z wynajmu nieruchomości biurowych spadły rok do roku z 10,0 mln EUR do 9,0 mln EUR. Powodem tego spadku jest kurs rubla słabszy o ok. 25% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dzięki poprawie wskaźnika obłożenia przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli wzrosły o 5% do 2,5 mln EUR. Całościowe przychody ze sprzedaży spadły o 6% do 12,1 mln EUR, natomiast koszty bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży wzrosły o 7% do 4,5 mln EUR. Ostatecznie wynik brutto ze sprzedaży jest niższy o 13% i wynosi 7,6 mln EUR.

 

Bazując na takich wartościach, wskaźnik EBITDA spadł z 5,6 mln EUR do 3,8 mln EUR, a EBIT z 5,3 mln EUR na 3,5 mln EUR. Jest to efektem niższych obrotów, ale także podwyżek cen oraz rezerw na nieuregulowane należności. Wynik z działalności finansowej (włącznie z wynikiem z joint ventures) pozostał na niezmienionym poziomie -3,2 mln EUR. W ostatecznym rozrachunku wynik finansowy netto za pierwszy kwartał 2024 r. wynosi -0,8 mln EUR (I kwartał 2023: 1,4 mln EUR), natomiast wynik przed opodatkowaniem jest nadal dodatni i wynosi 0,3 mln EUR (w I kwartale poprzedniego roku 2,1 mln EUR).

 

Plany budowy innowacyjnych, zrównoważonych obiektów biurowych

W segmencie obiektów biurowych na zaawansowanym etapie planowania znajduje się projekt West Yard 29 w Darmstadt o powierzchni 12 500 m² na wynajem. W Polsce wydano już pozwolenia na budowę dla biurowca Chopin Office w Krakowie o powierzchni ok. 20 600 m² oraz dla biurowca MC 55 w Białymstoku o powierzchni ok. 38 500 m². Zasadniczo dla wszystkich nowych obiektów deweloperskich planowane jest uzyskanie międzynarodowych certyfikatów zrównoważonego rozwoju oraz zgodność z systematyką UE. Biurowiec Red Tower w Łodzi, który Warimpex zakupił w czerwcu 2022 r. i od tego czasu na bieżąco remontuje, otrzymał w kwietniu 2024 r. certyfikat BREEAM In-Use z oceną „Very Good”.

 

Perspektywy

Ze względu na trwający konflikt w Ukrainie oraz na słaby wzrost gospodarczy należy w dalszym ciągu liczyć się z wymagającą sytuacją rynkową. „Niemniej jednak, w oparciu o dane budżetowe w 2024 roku zakładamy wypracowanie dodatniego wyniku z bieżącej działalności operacyjnej. Nasza aktywność w dalszym ciągu koncentruje się na przygotowaniach do budowy i uzyskaniu pozwoleń na budowę dla naszych projektów deweloperskich, aby rozpocząć ich realizację w optymalnym momencie. Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów dla naszych nieruchomości pozostają naszym priorytetem”, podsumowuje Franz Jurkowitsch. 

 

Wskaźniki finansowe za I kwartał 2024 r.:

w TEUR

1-3/2024

Dynamika

1-3/2023

Przychody ze sprzedaży - Investment Properties

9 088

- 9%

10 018

Przychody ze sprzedaży - Hotele

2 537

5 %

2 424

Przychody ze sprzedaży - Development & Services

504

-

504

Przychody ze sprzedaży razem

12 129

- 6%

12 946

Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży

- 4 536

7 %

- 4 241

Wynik brutto ze sprzedaży

7 592

- 13%

8 705

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

-

EBITDA

3 795

- 32%

5 599

Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości

- 331

3 %

- 322

EBIT

3 464

- 34%

5 276

Wynik z działalności finansowej 

- 3 182

- 1 %

- 3 217

Wynik brutto

282

- 86%

2 060

Wynik netto okresu 

- 795

-

1 350

 

 

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

1 577

- 85%

10 202

    
 

31.12.20231

Dynamika

31.12.20221

Gross Asset Value (GAV) 

w mln EUR

360,1

- 16%

429,3

NNNAV na jedną akcję w EUR

2,68

- 29%

3,78

EPRA NTA

2,56

- 29%

3,59

 

1Na dzień 31.03.2024 r. i na do 31.03.2023 r. nie dokonano zewnętrznej wyceny portfela nieruchomości, w związku z tym podano ostatnie dostępne dane.

Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG at a glance

Warimpex is a real estate development and investment company that was founded in 1959. The firm is headquartered in Vienna and is listed on the stock exchanges in Vienna and Warsaw. Warimpex develops properties and operates them itself until the time at which the highest added value can be realised through sale. The company optimally combines the long-term strategic planning and short decision-making channels of a family-run business with the transparency and financial flexibility of a listed firm. In addition, Warimpex has more than 60 years of business experience in Central and Eastern Europe, where it serves as a true pioneer, for example with the development of the region’s first design hotel. Warimpex has developed properties worth more than one billion euros over the past 40 years and is deeply anchored in Poland, Russia, Hungary, Germany, and Austria to this day.

Contact:

Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG
Christoph Salzer, presse@warimpex.com
Daniel Folian, investor.relations@warimpex.com
Tel. +43 1 310 55 00
www.warimpex.com

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH
Nele Renzenbrink, Barbara Hirsch
presse@warimpex.com 
Tel. +43 660 4895395

Newsletter-Subscription

Newsletter Warimpexu oraz alerty wysyłane są w języku angielskim.

Jeżeli są Państwo już zapisani, możecie zmienić swoje dane tutaj: Edit Registration