Daniel Folian

Zastępca Prezesa Zarządu

Rok urodzenia: 1980
Po raz pierwszy powołany: 1 stycznia 2018
Mandat do 31 grudnia 2027
Zakres kompetencji:
Finanse i rachunkowość,
Investor Relations
i zarządzanie finansami